7. Cách ứng tuyển

Các bạn hãy mail CV và các bài mẫu các bạn đã viết về địa chỉ mail Email:smsbongdasms@gmail.com

Địa chỉ: 130 Điện Biên Phủ, Quận 1, Hồ Chí Minh 70000
Email: smsbongdasms@gmail.com
Phone: 0344 952 694
Website: www.SMSBongDa.com

Liên hệ qua Social: